Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

evczyk
6501 899b 420
Reposted fromtake-care take-care viaamkejt amkejt

April 25 2017

evczyk
4280 0ab0
Reposted bysoulwaxunjustifiedalicemaeamkejt

April 12 2017

evczyk
1374 c903 420

April 10 2017

evczyk
2953 2bb8 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwice twice

March 24 2017

evczyk

March 20 2017

8212 e51c 420

vjeranski:

Naro Pinosa
[ la mer … ] 

tumblr

Reposted fromerial erial viapouler pouler

March 15 2017

evczyk
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.

March 11 2017

evczyk
2875 cee4 420
evczyk
2866 1d1b 420
Klimt,Golden Tears

July 07 2015

evczyk
Wszystko, co składa się na moje jestestwo, stoi do siebie w groteskowej sprzeczności.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromszelestyna szelestyna

June 26 2015

evczyk
8846 a5d2 420
Reposted fromLukrecja Lukrecja

June 22 2015

evczyk
3098 37ca
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 03 2015

May 17 2015

evczyk
2160 d8f6 420

May 09 2015

3978 e7f4 420
Reposted fromfreakish freakish viasoSad soSad

April 13 2015

evczyk
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść.
— Winston Churchill
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer

March 29 2015

evczyk
4814 d65c 420
Reposted fromblueberryhurricane blueberryhurricane

January 30 2015

evczyk
4552 a13f 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome

January 26 2015

evczyk
8409 edb4 420
dylan moran
Reposted fromcalineczka calineczka

January 22 2015

evczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl