Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

evczyk
2298 58ac 420
Reposted fromposzum poszum viaverronique verronique

September 11 2017

evczyk
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim.
Reposted fromnutt nutt viaverronique verronique
evczyk
1281 bcd0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahyphaeoflove hyphaeoflove

September 06 2017

evczyk
6782 bcca 420
Reposted fromfilmowy filmowy viaamkejt amkejt

September 04 2017

evczyk

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Reposted fromflorentyna florentyna viaamkejt amkejt

September 03 2017

5134 e216 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viaamkejt amkejt
3385 2e5c 420
evczyk
0930 4688 420
Reposted fromvandalize vandalize viatwice twice

June 12 2017

6397 8ae7 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaamkejt amkejt
evczyk
Reposted fromthetemple thetemple viaamkejt amkejt
evczyk
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaamkejt amkejt
evczyk
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaamkejt amkejt

June 11 2017

evczyk
6286 6a6d 420
Reposted fromoblivions oblivions viasoSad soSad

June 10 2017

evczyk
2959 849a 420
Reposted fromnfading nfading viafabulous-lazy fabulous-lazy

June 03 2017

evczyk
4011 d5e2 420
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viasoulwax soulwax

June 02 2017

evczyk
1787 c243 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viasoSad soSad

May 23 2017

evczyk
3149 048f 420
Reposted fromlaters laters viasoulwax soulwax

May 15 2017

evczyk
1575 468e 420
Reposted frombisia bisia viasoulwax soulwax

May 13 2017

evczyk
3794 19e6 420
Reposted fromkarahippie karahippie

May 12 2017

evczyk
4467 df0a 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaamkejt amkejt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl