Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

6397 8ae7 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaamkejt amkejt
evczyk
Reposted fromthetemple thetemple viaamkejt amkejt
evczyk
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaamkejt amkejt
evczyk
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaamkejt amkejt

June 11 2017

evczyk
6286 6a6d 420
Reposted fromoblivions oblivions viasoSad soSad

June 10 2017

evczyk
2959 849a 420

June 03 2017

evczyk
4011 d5e2 420
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viasoulwax soulwax

June 02 2017

evczyk
1787 c243 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viasoSad soSad

May 23 2017

evczyk
3149 048f 420
Reposted fromlaters laters viasoulwax soulwax

May 15 2017

evczyk
1575 468e 420
Reposted frombisia bisia viasoulwax soulwax

May 13 2017

evczyk
3794 19e6 420
Reposted fromkarahippie karahippie

May 12 2017

evczyk
4467 df0a 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaamkejt amkejt
evczyk
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viaamkejt amkejt

May 11 2017

3390 523c 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatwice twice

April 26 2017

evczyk
6501 899b 420
Reposted fromtake-care take-care viaamkejt amkejt

April 25 2017

evczyk
4280 0ab0
Reposted bysoulwaxunjustifiedalicemaeamkejt

April 12 2017

evczyk
1374 c903 420

April 10 2017

evczyk
2953 2bb8 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwice twice

March 24 2017

evczyk

March 20 2017

8212 e51c 420

vjeranski:

Naro Pinosa
[ la mer … ] 

tumblr

Reposted fromerial erial viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl