Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

evczyk
3699 a300 420
Reposted fromverronique verronique

October 20 2018

evczyk
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viazucha zucha
evczyk

October 14 2018

evczyk
1010 6419 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapoppyseed poppyseed
evczyk
3594 cc6a 420
Reposted fromsfeter sfeter viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas viazucha zucha

October 08 2018

evczyk
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viapoppyseed poppyseed

June 07 2018

evczyk
2448 df0b 420

May 29 2018

evczyk
2593 2ee5 420
Reposted fromtereska tereska viaamkejt amkejt

February 16 2018

evczyk
2263 d92a 420
Reposted fromflesz flesz viapoppyseed poppyseed

February 15 2018

evczyk
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viahyphaeoflove hyphaeoflove

January 24 2018

evczyk

January 15 2018

evczyk

October 10 2017

evczyk
2298 58ac 420
Reposted fromposzum poszum viaverronique verronique

September 11 2017

evczyk
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim.
Reposted fromnutt nutt viaverronique verronique
evczyk
1281 bcd0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahyphaeoflove hyphaeoflove

September 06 2017

evczyk
6782 bcca 420
Reposted fromfilmowy filmowy viaamkejt amkejt

September 04 2017

evczyk

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Reposted fromflorentyna florentyna viaamkejt amkejt

September 03 2017

3385 2e5c 420
evczyk
0930 4688 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl